American Triangle

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

Seen him playing in his backyard
Young boy just starting out
So much history in this landscape
So much confusion, so much doubt

Been there drinking on that front porch
Angry kids mean and dumb
Looks like a painting that blue skyline
God hates fags where we come from

Western skies don’t make it right
Home of the brave don’t make no sense
I seen a scarecrow wrapped in wire
Left to die on a high ridge fence
It’s a cold, cold wind, it’s a cold, cold wind
It’s a cold wind blowing, Wyoming

See two coyotes running down a deer
Hate what we don’t understand
You pioneers give us your children
But it’s your blood that stains their hands

Western skies don’t make it right
Home of the brave don’t make no sense
I seen a scarecrow wrapped in wire
Left to die on a high ridge fence
It’s a cold, cold wind, it’s a cold, cold wind
It’s a cold wind blowing, Wyoming

Somewhere that road forks up ahead
To ignorance and innocence
Three lives drift on different winds
Two lives ruined one life spent

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Viděl jsem, jak si hraje na dvorku
Mladý kluk, život celý před ním
V té krajině je tolik historie
Tolik zmatení, tolik pochyb

Popíjel jsem na zápraží
Zlé děti, hloupé a lakomé
Modrá obloha jak namalovaná
Tam, odkud jsme, Bůh teplouše nesnáší

Západní obloha to nespraví
Domov statečných? To nedává smysl
Viděl jsem strašáka, byl drátem přivázaný
k plotu a ponechaný osudu
Studený vítr
vane Wyomingem

Dva kojoti honí zvěř
Nenávidíme, co nechápeme
Vy osidlovatelé nám dáváte své děti,
ale to vaše krev jim poskvrní ruce

Západní obloha to nespraví
Domov statečných? To nedává smysl
Viděl jsem strašáka – byl drátem přivázaný
k plotu, ponechaný osudu
Studený vítr
vane Wyomingem

Tam někde se cesta rozchází
k neznalosti a nevinnosti
Tři životy nesené různými větry
Dva životy zničené, jeden vyhořel

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?