Belfast

Elton John a Bernie Taupin

Made In England (1995)

 1. Believe (4:55)
 2. Made in England (5:09)
 3. House (4:27)
 4. Cold (5:37)
 5. Pain (3:49)
 6. Přeloženo do češtiny Belfast (6:29)
 7. Latitude (3:34)
 8. Please (3:52)
 9. Man (5:16)
 10. Přeloženo do češtiny Lies (5:25)
 11. Blessed (5:01)

Text písně

Deep inside my soul fights a war
I can't explain, I can't cross over any more
All I see are dirty faces
Rain and wire, and common sense in pieces
But I try to see through Irish eyes
Belfast

Look outside, summer's lost and gone
It's a long walk on a street of right and wrong
In every inch of sadness
Rocks and tanks go hand in hand with madness
But I never saw a braver place
Belfast

And it's sad when they sing, and hollow ears listen
Of smoking black roses, on the streets of Belfast
And so say your lovers from under the flowers
Every foot of this world needs an inch of Belfast

Who's to say on whom heaven smiles
Our different ways we try hard to recognize
No more enchanted evenings
The pubs are closed and all the ghosts are leaving
But you'll never let them shut you down
Belfast

And it's sad when they sing, and hollow ears listen
Of smoking black roses, on the streets of Belfast
And so say your lovers from under the flowers
Every foot of this world needs an inch of Belfast

The enemy is not at home
A jealous green streaks down this faulty diamond
No bloody boots or crucifix
Can ever hope to split this emerald island
But I never saw a braver place
Belfast

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Hluboko v mém nitru zuří válka
Nedovedu to vysvětlit a strany už byly určeny
Vidím jenom špinavé tváře,
déšť a drát a zdravý rozum v troskách
Ale irskýma očima se snažím vidět
Belfast

Vyhlédni ven, léto už dává sbohem
a my jsme na dlouhé procházce mezi dobrým a špatným
V každém kousku utrpení
se kamení a tanky snoubí se šílenstvím
Ale já nikdy neviděl udatnější místo
Belfast

Je smutné, když zpívají, a hluché uši poslouchají
o hořících růžích v ulicích Belfastu
A tvoji milovaní, přikrytí hlínou, právě tak říkají,
že každý kus tohohle světa potřebuje kousek Belfastu

Kdo má říct, na koho se nebesa usmívají,
každý po svém snažíme se na to přijít
Už žádné večery plné okouzlení
Hospody jsou zavřené a všechny přízraky odchází
Ale ty se nikdy nepodrobíš
Belfast

Je smutné, když zpívají, a hluché uši poslouchají
o hořících růžích v ulicích Belfastu
A tvoji milovaní, přikrytí hlínou, právě tak říkají,
že každý kus tohohle světa potřebuje kousek Belfastu

Nepřítel tu není doma
Žárlivě zelené pruhy se táhnou po tomhle polodrahokamu
Žádné zakrvácené pohorky ani kříže
nemohou doufat, že kdy rozdělí tento smaragdový ostrov
Protože já nikdy neviděl udatnější místo
Belfast

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?