Blues Never Fade Away

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

He wasn't famous but I sure did love him
I've got his picture in a little frame
He lost his life to a big disease before it even had a name
But there's so many more and I've lost count
The hows and whys aren't important now
All that matters is they came around
And brightened up our lives

She was twenty one with her life ahead
You don't need to know her name
She breathed her last on the cold stone floor of a Hollywood arcade
But fate's right hand isn't always just
Puts a lot of pressure on your faith and trust
She was just a little girl, ain't that enough
To rage against the day

And how did we get so lucky
Targets on the rifle range
Who makes the call and who gets to choose
Who gets to win and who gets to lose
It's like a rolling dice in the belly of the blues
And blues never fade away
Hey hey hey, colors run when the rain falls
But blues never fade away

He shone so bright with a lust for life
Like the Sun King that he was
His passions hung upon his walls and were printed onto cloth
And for reasons I never understood
About the choices made between the bad and good
I've tried to figure out why
The pain never goes away

And there's marble markers and little white crosses
Along the beaten path
And I've spread their ashes on the wind
And I miss John Lennon's laugh

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Nebyl slavný, ale já ho miloval
Jeho fotku mám v rámečku
Podlehl strašné nemoci, než ji vůbec pojmenovali
Je jich tolik, nelze je spočítat
Není důležité jak a proč
Přišli a prozářili naše životy,
a na tom záleží

Bylo jí jedenadvacet, měla celý život před sebou
Nemusíš znát její jméno
Naposledy vydechla na studených kamenech hollywoodské pasáže
Ruka osudu není vždy spravedlivá
a těžce zkouší tvou víru a důvěru
Byla to mladá dívka, není to dost,
abych mohl nenávidět svět?

Proč máme to štěstí být
terčem v dostřelu pušky?
Kdo o tom rozhoduje a kdo vybírá,
kdo zvítězí a kdo prohraje?
Je to jako házet kostkou uvnitř smutku
A smutek nikdy neodejde
Když prší, déšť barvy smývá,
ale smutek nikdy nevybledne

Zářil svou touhou po životě,
byl jako Sluneční král
Jeho vášně visí na zdech a jsou vetkány do oděvů
Z mnoha důvodů jsem nepochopil
rozhodnutí mezi dobrem a zlem
Chtěl jsem zjistit,
proč ta bolest neodchází

Mramorové kameny a malé bílé kříže
lemují vyšlapanou pěšinku
Rozptýlil jsem jejich prach do větru
Chybí mi Johnův smích

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?