Burn Down the Mission

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

You tell me there’s an angel in your tree
Did he say he’d come to call on me
For things are getting desperate in our home
Living in the parish of the restless folks I know

Everybody now bring your family down to the riverside
Look to the east to see where the fat stock hide
Behind four walls of stone the rich man sleeps
It’s time we put the flame torch to their keep

Burn down the mission
If we’re gonna stay alive
Watch the black smoke fly to heaven
See the red flame light the sky
Burn down the mission
Burn it down to stay alive
It’s our only chance of living
Take all you need to live inside

Deep in the woods the squirrels are out today
My wife cried when they came to take me away
But what more could I do just to keep her warm
Than burn, burn, burn, burn down the mission walls

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Že prý tvůj kříž navštívil anděl?
Přišel mě pobídnout?
Poměry u nás začínají být zoufalé
Žijeme na farnosti neklidných lidí

Všichni vezměte rodinu k řece
a podívejte na východ, kde ukrývají sklad
Mezi zdmi z kamene spí boháč
Je čas přinést do jejich sídla pochodně!

Svrhněme pána,
jestli chceme zůstat naživu!
Podívejte na kouř, jak letí do nebe,
a rudý plamen osvětluje oblohu
Svrhněte pána
a zůstanete naživu!
Jen tak můžeme přežít
Vše potřebné je uvnitř

Z hlubokého lesa zmizely veverky
Má žena plakala, když mě odváděli
Co víc pro ni můžu udělat,
než že spálím zdi panství?

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?