Burning Buildings

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

It used to be a sweet sensation
No price too high for love
Now I pay for this bitter taste
And the price is not enough
Such cruel sport for your kicks
Such hard knocks on my heart
How long before the pain ends
Tell me where living starts

And lovers leap off burning buildings
Waking up on a sky high wire
Desperation leaves us clinging
On the edge of a house on fire

Lovers leap off burning buildings
Live our life on borrowed time
Every flame that ever moved you
Touched your lips but never mine

No room for conversation
Cold stares and angry words
Fall in pieces from our faces
We read do not disturb
Some lovers just go hungry
Others beg for just a bite
You use me under pressure
To whet your appetite

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Bývalo to sladké vzrušení
a žádná cena se nezdála příliš vysoká
Teď za to platím
a pořád to nestačí
Je to tak krutá zábava
Tak ztěžka buší na srdce
Jak dlouho to ještě bude bolet?
Řekni, kde už začíná život

Milenci skáčou z hořících budov
Probouzí se na drátě vysoko v oblacích
Zoufalství nás poutá
k okraji hořícího domu

Milenci skáčou z hořících budov
Náš život si vypůjčují
Každý plamen, který tě dojal,
se dotkl tvých rtů, mých ne

Není příležitosti na rozhovor
Chladné pohledy a slova zloby
se nám hroutí z tváří
s nápisem “nerušit“
Jedni milenci hladoví,
jiní prosí alespoň o sousto
Pod tlakem mě používáš
k povzbuzení chuti

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?