Candle In The Wind

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

Goodbye, Norma Jean,
Though I never knew you at all;
You had the grace to hold yourself
While those around you crawled;
They crawled out of the woodwork,
And they whispered into your brain,
They set you on the treadmill,
And they made you change your name.

And it seems to me you lived your life
Like a candle in the wind,
Never knowing who to cling to,
When the rain set in.
And I would have liked to have known you,
But I was just a kid,
Your candle burned out long before
Your legend ever did.

Loneliness was tough,
The toughest role you ever played;
Hollywood created a superstar –
And pain was the price you paid;
Even when you died,
The press still hounded you –
All the papers had to say
Was that Marilyn was found in the nude.

Goodbye, Norma Jean,
Though I never knew you at all;
You had the grace to hold yourself
While those around you crawled.

Goodbye, Norma Jean,
From the young man in the twenty-second row,
Who sees you as something more than sexual,
More than just our Marilyn Monroe.

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Loučím se s tebou, Normo Jean,
ačkoli jsem tě vůbec neznal
Tys měla sílu stát,
když všichni kolem lezli po čtyřech
Vylezli ze zákulisí
a začali promlouvat do tvé mysli
Dostali tě na přední stránky bulváru
a donutili tě změnit si jméno

A mně se zdá,
žes žila svůj život jako svíce ve větru
Nikdy jsi nevěděla, kam se ukrýt,
když se rozpršelo
A já bych tě býval rád znal,
ale byl jsem ještě kluk
Tvoje svíce dávno dohořela,
tvůj příběh žije dál

Samota byla těžkou,
nejtěžší rolí, kterou jsi kdy hrála
Hollywood stvořil hvězdu
a ty jsi splácela svou bolestí
Dokonce i když jsi zemřela,
všechen tisk ti byl v patách
Každé noviny musely napsat,
že Marilyn byla nalezena nahá

Loučím se s tebou, Normo Jean,
ačkoli jsem tě vůbec neznal
Tys měla sílu stát,
když všichni kolem tebe lezli po čtyřech

Na shledanou, Normo Jean,
loučí se mladík z dvaadvacáté řady,
který v tobě vidí víc než objekt touhy,
víc než Marilyn Monroe

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?