Circle of Life

Elton John a Tim Rice

The Lion King (1994)

  1. Přeloženo do češtiny Circle of Life (3:59)
  2. Can You Feel the Love Tonight (2:57)

Text písně

From the day we arrive on the planet
And blinking, step into the sun
There’s more to be seen than can ever be seen
More to do than can ever be done

Some say eat or be eaten
Some say live and let live
But all are agreed as they join the stampede
You should never take more than you give

In the circle of life
It’s the wheel of fortune
It’s the leap of faith
It’s the band of hope
Till we find our place
On the path unwinding
In the circle, the circle of life

Some of us fall by the wayside
And some of us soar to the stars
And some of us sail through our troubles
And some have to live with the scars

There’s far too much to take in here
More to find than can ever be found
But the sun rolling high through the sapphire sky
Keeps great and small on the endless round

(Zdroj: zachyceno poslechem)

Překlad

Už od toho dne, kdy jsme dorazili na zem
a mrkali při pohledu do slunce,
je tu víc k vidění, než co můžeme vidět,
a k práci víc, než co může být hotovo.

Někdo říká sněz, nebo budeš sněden,
a někdo říká žij a nech žít.
Ale všichni se shodneme, jakmile se přidáme k stádu,
že si nikdy nemáš brát víc, než dáš.

V kruhu života
je to kolo štěstí,
je to krok víry,
je to svazek naděje,
dokud nenajdeme své místo
a nerozmotáme cestu
v kruhu života.

Někteří z nás padnou na okraji cesty
a někdo stoupá ke hvězdám.
Někteří proplouvají skrz problémy
a někdo je nucen žít zjizvený.

Je toho příliš, co se odehrává,
víc k nalezení, než co můžeme najít.
Ale slunce se kutálí přes safírovou oblohu
a na nekonečném kruhu udržuje malé i velké.

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?