Cold as Christmas (In the Middle of the Year)

Elton John a Bernie Taupin

Too Low for Zero (1983)

  1. Přeloženo do češtiny Cold as Christmas (In the Middle of the Year) (4:19)
  2. I'm Still Standing (3:02)
  3. Přeloženo do češtiny Too Low for Zero (5:46)
  4. Přeloženo do češtiny Religion (4:05)
  5. I Guess That's Why They Call It The Blues (4:41)
  6. Přeloženo do češtiny Crystal (5:05)
  7. Přeloženo do češtiny Kiss the Bride (4:22)
  8. Whipping Boy (3:43)
  9. Saint (5:17)
  10. One More Arrow (3:34)

Text písně

We still sit at separate tables
And we sleep at different times
And the warm wind in the palm trees
Hasn’t helped to change our minds
It was the lure of the tropics
That I thought might heal the scars
Of a love burned out by silence
In a marriage minus heart

And I call the kids on the telephone
Say there’s something wrong out here
It’s July but it’s cold as Christmas
In the middle of the year
The temperature’s up to ninety-five
But there’s a winter look
In your mother’s eyes
And to melt the tears
There’s a heatwave here
So how come it’s as cold as Christmas
In the middle of the year

I dreamed of love
In a better climate
And for what it’s really worth
I put faith in the star we followed
To this Caribbean surf
But there’s an icy fringe
On everything
And I cannot find the lines
Where’s the beauty
In the beast we made
Why the frost in the summertime

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Stále sedáváme každý u svého stolu
a oba chodíme spát jindy
Teplý větřík ve větvích palem
nepomohl ke změně názorů
Myslel jsem,
že kouzlo tropů zahojí jizvy
od lásky vyhořelé tichem
v manželství bez citů

Volám dětem po telefonu,
že je tu něco špatně
Je červenec, ale zima jako o Vánocích,
a to uprostřed roku
Teplota se šplhá ke třiceti pěti,
ale zima čiší
z očí vaší matky
Ve vlnách veder
by slzy měly roztát,
tak čím to, že je zima jak o Vánocích,
zima uprostřed roku?

Snil jsem o lásce
v jiném podnebí,
o něčem opravdu hodnotném
Víru jsem vložil do hvězd, co jsme sledovali
až sem, ke karibskému příboji
Ale rampouchy
tu visí na všem;
nejde mi to do hlavy
Kde je ta krása
ve zvířeti, které jsme stvořili?
Proč mrzne, když je léto?

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?