Come Down in Time

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

In the quiet silent seconds I turned off the light-switch,
And I came down to meet you in the half-light the moon left,
While a cluster of nightjars sang some songs out of tune,
A mantle of bright light shone down from a room.

„Come down in time,“ I still hear her say,
So clear in my ear like it was today,
„Come down in time,“ was the message she gave,
„Come down in time and I’ll meet you half way.“

Well, I don’t know if I should have heard her as yet,
But a true love like hers is a hard love to get,
And I’ve walked most all the way and I ain’t heard her call,
And I’m getting to thinking if she’s coming at all..

There are women and women and some hold you tight,
While some leave you counting the stars in the night.

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

V té tiché chvilce jsem zhasnul světla
a šel jsem ti vstříc do zbytků noci, které měsíc zanechal
A hlouček sov v dálce zpíval nějakou rozladěnou písničku
a kužel světla se táhl od rozsvíceného okna

„Buď dole včas,“ stále slyším, jak mi říká,
tak jasně v mé hlavě, jako by to bylo dneska,
„Buď dole včas,“ to bylo její poselství,
„Buď dole včas a já ti přijdu naproti.“

Nevím, možná už tu dávno měla být,
láska jako je ta její, ta se jen těžko získává
Už jsem ušel skoro celou cestu a neslyšel její volání
a začínám si říkat, jestli vůbec přijde..?

Jsou ženy a ženy a některé tě nikdy nepustí,
zatímco jiné tě nechají počítat hvězdy na obloze

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?