Crystal

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

We’re caught up in a web you and I
Since Crystal came between us
The knots of friendship
Seem to be untied
And it hurts me most to cheat,
And that’s no lie
She can swing us both forever
In the long run
She’s the one who must decide

And if she leaves me,
Handle her with care
Don’t hurt little Crystal
And if she calls you long distance,
Just be there
Oh Crystal
The world is your oyster,
You’re a pearl
But he’s a jewel, and my friend
I’m sure that in the end, Crystal,
You’ll be his little girl
Oh Crystal

You’re stronger than me but I’m sure
That the fight would fall to no-one
The cold hard truth
Is stronger than us all
And it breaks my heart
To see us go this far
We’re just captives
In our separate cells
And without her there’s
No peace behind these bars

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Jsme chyceni v pavučině, ty a já,
co mezi nás vkročila Crystal
Vazby přátelství
zdají se být zpřetrhané
Nejvíc mě bolí podvádět,
to není žádná lež
Může si nás oba přehazovat navždycky
Nakonec to bude ona,
kdo musí rozhodnout

A jestli mě opustí,
zacházej s ní jemně,
neubližuj malé Crystal
Když ti zavolá a ty budeš daleko,
přijeď a buď tu pro ni
Oh, Crystal
Svět je tvou ústřicí
a ty jsi perla
Ale on je drahokam a můj přítel
Jsem si jist, Crystal,
že budeš jeho dívkou
Oh, Crystal

Jsi silnější než já, ale vím, že
v tom boji nezvítězí nikdo
Ta studená drsná pravda
je silnější než my
A láme mi srdce, když
vidím, kam až jsme došli
Jsme vězni zavřeni
každý ve své cele
a bez Crystal není
míru za těmi mřížemi

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?