Curtains

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

I used to know this old scarecrow
He was my song, my joy and sorrow
Cast alone between the furrows
Of a field no longer sown by anyone
I held a dandelion
That said the time had come
To leave upon the wind
Not to return
When summer burned the earth again

Cultivate the freshest flower
This garden ever grew
Beneath these branches
I once wrote such childish words for you
But that's okay
There's treasure children always seek to find
And just like us
You must have had
A once upon a time

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Toho starého strašáka jsem znával
Byl mou písní, potěšením i zármutkem
Pohozen mezi brázdy pole,
které už dlouho nikdo neosel
Měl jsem v ruce pampelišku
Řekla, že už je načase
nechat se unést větrem
a nevrátit se
Když léto znovu sežehlo zemi

Vypěstovat tu nejsvěžejší květinu,
co tu kdy vyrostla
Mezi těmi větvemi
jsem pro tebe psával dětinské verše
Ale to je v pořádku
Je tu poklad, který se děti pořád snaží najít
a stejně jako my
jsi i ty musel zažít
Bylo nebylo…

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?