Did Anybody Sleep With Joan of Arc

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

At seventeen she became the Queen of Orleans
A peasant child, guided by a vivid dream
She was cool, before they knew what cool became
She cut her hair, cross-dressed in a dangerous age

She set a trend, her natural look was all the rage
Imagine if, they’d had merchandise and poster sales
This bride of God, bigger than Elvis in her day
She had it all, until they burned it all away

She swung a sword
She rode a horse
She wore her armor for the lord
But did she cry by candlelight
Was she lonely after dark?
Did she pray for something more?
Did anybody sleep with Joan of Arc?

She was small and more or less of common breed
But saint aside, no stranger to woman’s needs
No handsome knights, no random acts of chivalry
Her bed remained, a simple place for her to sleep

They burned her down for her belief
They burned her down for her faith
They gave her up into the flames
For claiming she’d seen Heavens face

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

V sedmnácti se stala královnou Orleans,
dcera rolníka vedena živým snem
Byla cool, něž zjistili, čím se stala
V tom nebezpečném čase se ostříhala a oblékla se jako muž

Nastolila trend – v módě byl teď přirozený vzhled
Představ si, kdyby v té době měli reklamy a plakáty!
Boží nevěsta, větší než Elvis za svých dnů
Měla to všechno – dokud to nespálili

Švihala mečem
a jezdila na koni
a brnění nosila pro svého Pána
Ale plakala při svíčkách,
když byla po setmění osamělá?
Modlila se za něco víc?
Usínal někdo s Johankou z Arku?

Byla malá a z obyčejného rodu,
ale svaté nechme stranou – vím, co žena potřebuje
Ne pohledné rytíře ani náhodné činy kavalírství
Postel jí byla jen prostým místem k spánku

Upálili ji pro její přesvědčení,
upálili ji pro její víru
Vydali ji plamenům, když tvrdila,
že zahlédla boží tvář

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?