Emtpy Garden (Hey Hey Johnny)

Elton John a Bernie Taupin

Jump Up! (1982)

  1. Dear John (3:28)
  2. Spiteful Child (4:11)
  3. Ball And Chain (3:27)
  4. Legal Boys (3:08)
  5. Přeloženo do češtiny I Am Your Robot (4:42)
  6. Přeloženo do češtiny Blue Eyes (3:25)
  7. Přeloženo do češtiny Emtpy Garden (Hey Hey Johnny) (5:05)
  8. Princess (4:55)
  9. Where Have All the Good Times Gone (3:58)
  10. All Quiet on the Western Front (6:00)

Text písně

What happened here?
As the New York sunset disappeared
I found an empty garden among the flagstones there
Who lived here?
He must have been a gardener that cared a lot
Who weeded out the tears and grew a good crop
But now it all looks strange, it’s funny how one insect
Can damage so much grain

And what’s it for?
This little empty garden by the brownstone door
And in the cracks along the sidewalk, nothing grows no more
Who lived here?
He must have been a gardener that cared a lot
Who weeded out the tears and grew a good crop
And we are so amazed, we’re crippled and we’re dazed
A gardener like that one, no one can replace

And I’ve been knocking but not one answers
And I’ve been knocking most all the day
Oh, and I’ve been calling ‘Oh, hey hey Johnny
Can’t you come out to play?’

And through their tears
Some say he farmed his best in younger years
But he’d have said that roots grow stronger if he could hear
Who lived there
He must have been a gardener that cared a lot
Who weeded out the tears and grew a good crop
Now we pray for rain, and with every drop that falls
We hear your name

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Co se tu přihodilo?
Když nad New Yorkem zapadalo slunce,
našel jsem prázdnou zahradu
Kdo tu žil?
Musel to být zahradník, který se dobře staral,
plel záhon a míval dobrou sklizeň
Ale teď je to všechno cizí, je s podivem, že jeden červ
zničí tolik úrody

A k čemu tu je,
tahle malá prázdná zahrada za dveřmi z černého pískovce,
kde ani v trhlinách v chodníku nic už neroste?
Kdo v ní žil?
Musel to být někdo, kdo se dobře staral,
plel záhon a měl dobrou úrodu
A my jsme v šoku, jsme ochromeni a udiveni
Takového zahradníka už nikdo nenahradí

A já klepal, ale nikdo mi neodpovídá,
klepal jsem a klepal, celý den
A volal jsem, Hej Johne,
Johne pojď ven a budem' hrát

Zahalení do slz,
někteří říkají, že nejlepší sklidil ve svých mladších letech,
ale on by řekl, kdyby nás teď mohl slyšet, že kořeny s časem sílí
Ten, kdo tu žil,
musel se dobře o svou zahradu starat,
plít záhony a zajisté sklízel dobrou úrodu
A my se teď modlíme za déšť a s každou padající kapkou
slyšíme tvoje jméno

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?