Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

The roses in the window-box
Have tilted to one side,
Everything about this house
Was born to grow and die.

It doesn’t seem a year ago
To this very day,
You said, „I’m sorry, honey,
If I don’t change the pace
I can’t face another day.“

And love lies bleeding in my hand,
It kills me to think of you with another man;
I was playing rock-'n-roll and you were just a fan,
But my guitar couldn’t hold you,
So I split the band;
Love lies bleeding in my hands.

I wonder if those changes
Have left a scar on you,
Like all the burning hoops of fire
That you and I passed through?

You’re a bluebird on a telegraph line,
I hope you’re happy now;
Well, if the wind of change comes down your way, girl,
You’ll make it back somehow.

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Růže na parapetu
se stočily k jedné straně
Celý tenhle dům a všechno v něm
se zrodilo, aby vyrostlo a zahynulo

Nezdá se, že už uběhl rok
od doby,
kdy jsi řekla: „Promiň, miláčku,
ale jestli nezačnu žít jinak,
už to asi nevydržím.“

A tak mi láska krvácí v náručí
a mě ničí, když si tě představím s jiným mužem;
dřív jsem hrál rokenrol a tys byla jenom fanynka,
ale moje kytara už tě netáhla,
tak jsem rozpustil kapelu
a teď láska v mých rukách krvácí.

Zajímalo by mě, zda všechny ty změny
zanechaly jizvu na tvojí duši,
tak jako všechny překážky,
které jsme spolu za ta léta překonali?

Jsi kanárek na telegrafním drátě;
doufám, že teď jsi šťasná
A jestli tě dožene vítr změny,
nějak si ke mně už najdeš cestu zpátky

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?