Home Again

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

I'm counting on a memory to get me out of here
I'm waiting for the fog around this spooky little town to clear
All this time I've spent being someone else's friend
Just one more time for old time's sake I'd like to go back home again

The world had seven wonders once upon a time
It’s sure enough the favored nations aided their decline
And all around me I've seen times like it was back when
But like back then I'd say amen if I could get back home again

If I could go back home, if I could go back home
If I'd never left I'd never have known
We all dream of leaving but wind up in the end
Spending all our time trying to get back home again

Could have been a jailbreak and the spotlight hitting me
Or was I just some night club singer back in 1963
In the old part of Valencia on the coast of Spain
Never tiring once of hearing songs about going home again

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Spoléhám na vzpomínky, že mě odtud dostanou
Čekám, až opadne mlha kolem tohohle přízračného městečka
Celý ten čas jsem strávil jako přítel někoho jiného
Ještě jednou bych se rád vrátil domů, jako za starých časů

Svět kdysi míval sedm divů
a poctěné národy zajisté napomohly jejich úpadku
A všude kolem sebe jsem to viděl tolikrát, jako tenkrát
Ale jako tenkrát bych řekl amen, kdybych se jen mohl vrátit domů

Kdybych se tak mohl vrátit domů
Kdybych neodešel, nikdy bych nepoznal,
že všichni sníme o cestách, ale nakonec
trávíme všechen čas myšlenkami na návrat domů

Ať jsem byl uprchlíkem z vězení pod palbou reflektorů
nebo zpěvákem v nočním klubu roku 1963
Ve staré Valencii, na španělském pobřeží,
mě nikdy neunavilo poslouchat písně o návratu domů

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?