How's Tommorow

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

He said „How's tomorrow?“
Then he drove back to town
Thinking she might follow
Hoping she might stick around
It was only the thunder
That held up the train
But in that first flash of lightning
He saw her face in the rain
He learned truth in the meaning
Of love at first sight
And when he said „How's tomorrow?“
He meant the rest of his life

Little moments in time are hard to define
Frozen forever, locked up in our minds
The reasons we're right there at a point in our lives
Isn't ours for the asking, isn't ours to decide
It's not always but often, but when that moment arrives
When we say „How's tomorrow?“
We mean the rest of our lives

She stayed on a while
Feeling drawn to that place
Could it be the dark stranger?
Or something she sensed as fate
She was always a dreamer
She spent her life on the rails
Working jobs through the heartland
To keep some wind in her sails
But when he stepped from the darkness
Out into the light
And when he said „How's tomorrow?“
She saw the rest of her life

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Zeptal se – „Co třeba zítra?“
a pak jel zpět do města.
Doufal, že pochopila,
a že bude poblíž.
Byl to hrom,
který zdržel vlak,
ale když v prvním záblesku světla
zahlédl její tvář v dešti,
pochopil to rčení
o lásce na první pohled.
A když se ptal – „Co třeba zítra?“,
myslel tím celý zbytek života.

Ty kratičké okamžiky v čase jdou těžko popsat.
Jsou navždy zamrzlé a zamčené ve vzpomínkách.
A důvod proč jsme právě zde v našich životech?
Není to na nás ptát se a o tomhle rozhodovat.
Nestává se to často, ale když ten moment přijde
a my se ptáme – „Co třeba zítra?“,
myslíme tím celý zbytek života.

Chvíli zůstala
Jako by to místo znala věky.
Mohlo to být temným cizincem…
nebo že by osud?
Vždycky byla snílek.
Život trávila na kolejích
a brala práce skrz vnitrozemí
aby chytala vítr do plachet.
Ale když on vystoupil z temnoty
ven do světla,
a když se zeptal – „Co třeba zítra?“,
spatřila zbytek svého života.

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?