I Am Your Robot

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

I’ve been beaming aboard her for a light year,
From a strange craft
She’s got a subtle touch on the silver key
To a clockwork heart
I am your robot
I am your robot man

You went and flipped the switch and turned me positive
When I was negative
I’ve been stumbling around like a metal man,
On the graveyard shift
I am your robot
I am your robot man

I am your robot and I’m programmed to love you
My serial number is 44357
I am your robot
I am your robot man

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Letěl jsem pro ni světelný rok
z podivné kosmické lodě
Lehce se dotýká stříbrného klíče
k ozubenému srdci
Jsem tvůj robot,
Jsem tvůj robotický muž

Přepnula jsi mě do šťastného režimu
když byl jsem ve smutném
Potácel se kolem jako kovový muž
na pohřební směně
Jsem tvůj robot,
jsem tvůj robotický muž

Jsem tvůj robot a jsem naprogramován tě milovat
Mé sériové číslo je 44357
Jsem tvůj robot
Jsem tvůj robotický muž

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?