If There's a God in Heaven

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

Torn from their families,
Mothers go hungry,
To feed their children,
But children go hungry,
There’s so many big men
Out making millions
When poverty’s profits
Just blame the children.

If there’s a God in Heaven
What’s He waiting for?
If He can’t hear the children,
Then He must see the war,
But it seems to me
That He leads his lambs
To the slaughter house
Not the promised land.

Dying for causes
They don’t understand.
We’ve been taking their futures
Right out of their hands.
They need the handouts
To hold back the tears,
There’s so many crying
But so few that hear.

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Odtrženy od rodiny
matky hladoví,
aby nakrmily děti
Ale děti hladoví
Velcí hráči
hromadí zisky
a profitují na chudých
„Za to můžou děti!“

Pokud je tam nahoře Bůh,
tak na co čeká?
Jestli neslyší děti,
musí přeci vidět válku
Ale mě se zdá,
že své ovečky vede
na porážku
a ne do země zaslíbené

Umírají z důvodů,
které vůbec nechápou
Bereme jim budoucnost
přímo z jejich rukou
Potřebují almužnu
k zadržení slz
Tolik lidí pláče,
ale tak málo jich naslouchá

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?