Lies

Elton John a Bernie Taupin

Made In England (1995)

 1. Believe (4:55)
 2. Made in England (5:09)
 3. House (4:27)
 4. Cold (5:37)
 5. Pain (3:49)
 6. Přeloženo do češtiny Belfast (6:29)
 7. Latitude (3:34)
 8. Please (3:52)
 9. Man (5:16)
 10. Přeloženo do češtiny Lies (5:25)
 11. Blessed (5:01)

Text písně

Some lie about who they love
Some lie about the truth
Some lie to save their lives
Some lie about their youth

Some lie about age and beauty
And the conquest of sex
Most lie about the night before
A woman lies for a party dress

I’ve lied for a stolen moment
I’ve lied for one more clue
I’ve lied about most everything
But I never lied to you

And we lie, lie, lie
On a streetcar named desire
Oh we lie, lie, lie
For that sweet bird of youth
I could be great like Tennessee Williams
If I could only hear something
That sounds like the truth

Some lie in the face of death
Some lie about their fame
Some kneel and lie to God
Some lie about their name
Some lie in words and speeches
With every living breath
The young lie with their guitars
The old lie for a little respect

I’ve lied to lie with danger
I’ve lied for a drug or two
I’ve lied about most everything
But I’ve never lied to you

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Někteří lžou o tom, koho milují
Někteří lžou o pravdě
Někteří pro záchranu svých životů
Někteří lžou o svém mládí

Někteří lžou o věku a kráse,
ve jménu tělesných přitažlivostí
Většina lže o předešlé noci
Ženy lžou pro večerní šaty

Lhal jsem pro ukradenou chvilku
Pro jednu další stopu
Lhal jsem skoro ve všem,
ale nikdy jsem nelhal tobě

A lžeme, lžeme, lžeme
v tramvaji do stanice touha
Lžeme, lžeme, lžeme
pro to sladké ptáče mládí
Mohl bych být jako sám Tennessee Williams,
kdybych jen slyšel něco,
co zní jako pravda

Někteří lžou tváří v tvář smrti
Někteří lžou o své slávě
Někteří poklekají a lžou Bohu
Někteří lžou o svém jménu
Někteří lžou jedním dechem
slovem i řečí
Mladí lžou skrz kytary
Staří pro trochu úcty

Lhal jsem a uléhal v nebezpečí
Lhal jsem pro pár drog
Lhal jsem úplně ve všem,
ale nikdy jsem nelhal tobě

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?