Love Song

Elton John a Lesley Duncan

Text písně

The words I have to say
May well be simple but they're true,
Until you give your love,
There's nothing more that we can do.

Love is the opening door
Love is what we came here for
No one could offer you more
Do you know what I mean?
Have your eyes really seen?

You say it's very hard
To leave behind the life we knew,
But there's no other way
And now it's really up to you

Love is the key we must turn.
Truth is the flame we must burn.
Freedom the lesson we must learn.
Do you know what I mean?
Have your eyes really seen?

(Zdroj: zachyceno poslechem)

Překlad

Co musím říct
je možná prosté, ale je to pravda:
Dokud nedáš celou svou lásku,
nepohneme se dál.

Láska jsou otevírající se dveře,
láska je to, proč jsme sem přišli.
Nikdo ti nenabídne víc.
Víš, co tím myslím?
Zažilas' to někdy?

Říkáš, že je velice těžké
otočit se zády ke všemu, co jsme znali
Ale není jiná cesta
a všechno je teď na tobě

Láska je ten klíč, kterým musíme otočit,
pravda je oheň, kterým musíme zahořet
a svoboda je lekce, kterou musíme dostat.
Víš, co tím myslím?
Zažilas' to někdy?

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?