Love's Got a Lot to Answer For

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

Pull my coat around me
Feel the cold wind haunt me
Streets are empty just like me
The murmur of an echo
Seems to come from every window
Is loneliness the same as being free?

I guess I must have been dreaming
To think that I believed in you at all
Now I just can't fight it
As the shadow of the night begins to fall

Love's got a lot to answer for
Oh I just can't sleep with this feeling anymore
Let the cold night air cool the heat
Of two hearts gone to war
For no matter who wins, in the end
Love's got a lot to answer for

All I need is darkness
The best of all protection
Freedom's like the stars in the sky
Alone and cold and burning
Each one keeps its distance
If only we were stars, you and I

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Navlékám si kabát, když cítím
ten studený vítr, jak mě nahání
Ulice jsou prázdné, tak jako já,
a šepot ozvěn
se nese z každého okna
Je osamělost totéž co svoboda?

Asi jsem jen snil,
že jsem v tebe věřil
Když se stín noci pomalu blíží,
už nemůžu dál bojovat

Může za to láska
S těmi pocity nemůžu spát
Ať chladný noční vzduch
zchladí ten žár dvou srdcí ve válce
Nezáleží na tom, kdo vyhraje,
zaplatí za to láska

Potřebuji temnotu,
ten nejlepší ze všech úkrytů
Svoboda je jako hvězdy na nebi
Jsou samy, studené a planoucí
a každá si drží odstup
Kéž bychom tak my dva byli hvězdami

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?