My Father's Gun

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

From this day on I own my father's gun;
We dug his shallow grave beneath the sun,
I laid his broken body down below the southern land,
It wouldn't do to bury him where any Yankee stands.

I'll take my horse and I'll ride the northern plain
To wear the colour of the greys and join the fight again,
I'll not rest until I know the cause is fought and won;
From this day on until I die I'll wear my father's gun.

I'd like to know where the riverboat sails tonight,
To New Orleans well, that's just fine all right ‚Cos there‘s fighting there and the company needs men,
So slip us a rope and sail on round the bend.

As soon as this is over we'll go home
To plant the seeds of justice in our bones,
To watch the children growing and see the women sewing -
There'll be laughter when the bells of freedom ring.

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Ode dneška mi patří otcova zbraň.
Pod sluncem jsme mu vykopali mělký hrob.
Jeho polámané tělo jsem uložil do jižní země,
nebylo by k ničemu pohřbít ho, kde zůstávají Yankees.

Na koni jsem ujížděl severní plání
obléci se do šedé a znovu se zapojit do bojů.
Nespočinu, dokud nebude dobojováno a vyhráno.
Ode dneška až do mé smrti mi patří otcova zbraň.

Rád bych věděl, kam dnes pluje parník.
Do New Orleans? Dobře,
tam se bojuje a rota potřebuje muže.
Tak odvaž lano a poplujeme za obzor.

Jak tohle skončí, půjdeme domů
zasít do našich kostí semínka spravedlnosti,
vidět děti růst a ženy vyšívat.
Bude znít smích, až se zvony svobody rozezní.

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?