Oceans Away

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

I hung out with the old folks
In the hope that I'd get wise
I was trying to bridge the gap
between the great divide

Hung on every recollection
In the theater of their eyes
Picking up on this and that
In the few that still survived

Call 'em up, n' dust 'em off, let 'em shine
The ones who hold on to the ones
They had to leave behind
Those who flew and those who fell,
The ones who had to stay
Beneath a little wooden cross oceans away

They bend like trees in winter
These shuffling old grey lions
Those snow-white stars still gather
Like the belt around Orion

Just to touch the faded lightning
Of their powerful design
Of a generation gathering
For maybe the last time

Oceans away where the green grass sways
And the cool wind blows
Across the shadow of their graves
Shoulder to shoulder back in the day
Sleeping bones to rest in earth, oceans away
Oceans away

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Vyrazil jsem si se starými přáteli
v naději, že snad zmoudřím
Chtěl jsem jenom překlenout
to dlouhé období odloučení

Byl jsem na každém setkání
v divadle, kde oni byli posluchači
Přišli jsme si postěžovat na to či ono
v kroužku nás, kteří ještě žijeme

Svolej je, opraš je, ať zase září!
Všichni ti, kteří vzpomínají na své milované,
kteří už odešli
Na ty, kteří chtěli létat, na ty,
kterým se podlomila křídla,
Svolej ty, co museli zůstat na druhé straně řeky

Hrbí se jako stromy pod sněhem
třesoucí se stíny velikánů
Sněhobílé hvězdy, které se stále shlukují
jako prstenec okolo Orionu

Aby pocítili trochu ze síly kdysi žhavé jiskry,
která zažehla jejich život
Život generace, která se schází
možná už naposledy

Na druhém břehu, kde se houpou stébla trávy
a chladivý vánek
omývá stíny jejich hrobů
Kdysi bok po boku, teď každý sám,
uložení k věčnému odpočinku
na druhém břehu

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?