Recover Your Soul

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

Baby you're missing
Something in the air
I gotta name but it don't matter
What's going on?
It's cold in here
You have a life but it's torn and tattered

Maybe you're losing
Pieces of your heart
You have a world but it stopped turning
You lose the day
And gain the dark
Love was a fire but it stopped burning

Spare your heart save your soul
Don't drag your love across the coals
Find your feet and your fortune can be told
Release, relax, let go
And hey now let's recover your soul

Lazy old sunset
Sinking like a tear
Alone at night in a losing battle
That perfect world
Is never clear
You have to fight for the things that matter

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Děvče,
něco ti moc schází
Vím co, ale na tom nesejde
Copak se děje?
Je tu chladno
Máš svůj život, ale je potrhaný a zničený

Možná že ztrácíš
kousky svého srdce
Máš svůj svět, ale ten se přestal točit
Jsi zdrcená
a přijímáš stále více tmy
Hořela jsi láskou, ale plamen přestal plápolat

Ušetři své srdce, zachraň svou duši!
Netrestej se za lásku
Zvykni si a štěstí si dá říct
Uvolni, odpočiň si, nech jít
a uzdrav svou duši

Líný západ slunce
se jako slza potápí
Sám ve tmě prohrává bitvu
Ten dokonalý svět
nikdy není jasně zřetelný
Za to, na čem záleží, musíš bojovat

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?