Shine On Through

Elton John a Gary Osborne

A Single Man (1978)

 1. Přeloženo do češtiny Shine On Through (3:45)
 2. Return To Paradise (4:15)
 3. I Don't Care (4:23)
 4. Big Dipper (4:04)
 5. It Ain't Gonna Be Easy (8:27)
 6. Part-Time Love (3:16)
 7. Georgia (4:50)
 8. Shooting Star (2:44)
 9. Madness (5:53)
 10. Reverie (0.53)
 11. Song For Guy (6:35)

Text písně

Oh my love
I have cursed the stars above
That lead my heart to you
But as hard as I try
Still my love will not die
And the stars still shine on through
And the stars still shine on through

Oh my dear
Now this ship's too hard to steer
The tide has turned, turned on you
I have been through the lies
That I've seen in your eyes
But the truth still shines on through
But the truth it still shines, shines on through

So shine, shine on through the days we have to fill
Though we took our love so daringly
And gave it up uncaringly
There are feelings left not even we can kill

Oh my friend
So at last we reach the end
The lights go down on cue
I have wasted my time
But it tasted oh so fine
That my love still shines, shines on through
And my love still shines, shines on you

(Zdroj: http://eltonography.com/songs…)

Překlad

Má lásko,
proklel jsem hvězdy nade mnou,
které zavedly mé srdce k tvému
Ale ať se snažím sebevíc,
má láska nezemře
A ty hvězdy svítí dál
A ty hvězdy, ony svítí dál

Má drahá,
ta loď už nejde řídit
a ty pluješ proti proudu
Zažil jsem všechny ty lži,
které jsem viděl ve tvých očích
Ale pravda září dál
Ta pravda, ona září dál

Tak sviť a záři dál do našich dní
Ač jsme naši lásku brali tak troufale
a vzdali se jí bez boje,
to, co z těch citů zbylo, ani my nezničíme

Můj příteli,
tak jsme konečně na konci cesty
a každou chvíli spadne opona
Promrhal jsem svůj čas,
ale chutnalo to tak báječně,
že má láska stále září,
má láska na tvou tvář září dál

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?