Skyline Pigeon

Elton John a Bernie Taupin

Empty Sky (1969)

  1. Přeloženo do češtiny Empty Sky (8:28)
  2. Přeloženo do češtiny Val-Hala (4:12)
  3. Western Ford Gateway (3:16)
  4. Hymn 2000 (4:29)
  5. Lady, What's Tomorrow? (3:10)
  6. Sails (3:45)
  7. The Scaffold (3:18)
  8. Přeloženo do češtiny Skyline Pigeon (3:37)
  9. Gulliver (6:59)

Text písně

Turn me loose from your hands,
Let me fly to distant lands,
Over green fields, trees and mountains,
Flowers and forest fountains,
Home along the lanes of the skyway –

For this dark and lonely room
Projects a shadow cast in gloom,
And my eyes are mirrors
Of the world outside;
Thinking of the way
That the wind can turn the tide,
And these shadows turn
From purple into grey.

For just a Skyline Pigeon,
Dreaming of the open,
Waiting for the day
He can spread his wings
And fly away again;
Fly away, Skyline Pigeon, fly
Towards the dreams
You've left so very far behind.

Just let me wake up in the morning,
To the smell of new-mown hay,
To laugh and cry, to live and die,
In the brightness of my day.

I want to hear the pealing bells
Of distant churches sing,
But most of all please free me
From this aching metal ring,
And open out this cage towards the sun.

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Osvoboď mě ze své moci
a dovol mi letět k dalekým zemím
Přes zelená pole, stromy a hory,
květiny a lesní fontánky,
domů, podél vzdušných tras

Protože tahle temná a opuštěná místnost
vrhá stín vytesaný do šera
a moje oči jsou zrcadla
světa venku
Přemýšlím, jakým způsobem
může vítr obrátit příliv
a ty stíny změnit
z nachové na šedou

Aby Holoubek,
snící o volném prostoru,
čekající na ten den,
mohl roztáhnout svá křídla
a odletět pryč
Ulétni Holoubku, leť
vstříc snům,
které jsi zanechal tak daleko za sebou

Jen mi dovol se ráno probudit
do vůně čerstvě posečeného sena,
abych se smál a plakal, žil a umíral
v záři mého dne

Chci slyšet tlukot zvonů
a zpěv ze vzdálených kostelů,
ale ze všeho nejvíc tě prosím, zbav mě
toho bolestivého kovového kroužku
a otevři tuhle klec ke slunci

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?