Son of Your Father

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

„I'll catch the tramline in the morning,
With your leave,“ Van Bushell said;
He had further heard the cock crow
As he stumbled out the shed.

Then blind Joseph came towards him
With a shotgun in his arms;
He said, „You'll pay me twenty dollars
Before you leave my farm.“

Van Bushell saw the hook
Which replaced Joseph's hand;
He said, "Now calm you down, my brother,
Let's discuss this man to man.

It's no good you getting angry,
We must try to act our age,
You're pursuing your convictions
Like some hermit in a cage."

You're the son of your father,
Try a little bit harder,
Do for me as he would do for you,
With blood and water, bricks and mortar,
He built for you a home;
You're the son of your father,
So treat me as your own.

Well, slowly Joseph, he lowered the rifle
And he emptied out the shells,
Van Bushell he came towards him,
He shook his arm and wished him well.

He said, „Now hey, blind man, that is fine,
But I sure can't waste my time,
So move aside and let me go my way,
I've got a train to ride.“

Well, Joseph turned around,
His grin was now a frown,
He said, „Let me just refresh your mind,
Your manners, boy, seem hard to find.“

Well there's two men lying dead as nails
On an East Virginia farm,
For charity's an argument
That only leads to harm.

So be careful when they're kind to you,
Don't you end up in the dirt,
Just remember what I'm saying to you
And you likely won't get hurt.

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

"Ráno chytím vlak,
s dovolením,“ řekl Van Bushell
V dáli slyšel kokrhat kohouta,
když se potácel ven z kůlny

Slepý Joseph k němu přišel
s brokovnicí v ruce
a řekl:„Než odejdeš z mojí farmy,
dáš mi dvacet dolarů!"

Van Bushell zahlédl hák,
který měl Joseph v místě ruky,
a povídá: "Uklidni se, bratře,
pojďme si promluvit jako chlap s chlapem.

Není dobré se rozčilovat,
jednejme úměrně našemu věku.
Ženeš se za svým přesvědčením
jako poustevník v kleci.

Jsi synem svého otce,
zkus se víc snažit!
Udělej pro mě, co by on udělal pro tebe.
Krví a z vody, z cihel a malty
postavil ti domov.
Jsi synem svého otce,
tak se ke mně chovej jako k vlastnímu."

Joseph pomalu spustil pušku
a odstranil z ní náboje
Van Bushell k němu přišel,
potřásl rukou a požehnal

A teď řekl: „Teda, slepče, je to fajn,
ale určitě nebudu ztrácet čas,
tak uhni stranou a nech mě projít,
čeká na mě vlak!“

A Joseph se otočil,
úsměv byl pryč, teď se mračil a povídá:
„Trochu ti osvěžím mysl,
tvoje způsoby, ty se jen tak nevidí!“

A tak tu leží dva mrtví muži
na farmě ve východní Virginii
Protože laskavost je vlastnost,
která pouze vede k újmě

Takže dávej pozor, když jsou milí,
a neskonči v prachu u cesty
Pamatuj, co ti říkám,
a máš šanci vyváznout zdráv

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?