The King Must Die

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

No man's a jester playing Shakespeare
Round your throne-room floor,
While the juggler's act is danced upon
The crown that you once wore.

And sooner or later
Everybody's kingdom must end,
And I'm so afraid your courtiers
Cannot be called best friends.

Caesar's had your troubles,
Widows had to cry,
While mercenaries in cloisters sing,
And the King must die.

Some men are better staying sailors,
Take my word and go;
But tell the ostler that his name was
The very first they chose.

And if my hands are stained forever,
And the altar should refuse me,
Would you let me in, would you let me in,
Should I cry sanctuary?

Caesar's had your troubles,
Widows had to cry,
While mercenaries in cloisters sing,
And the King must die.

No man's a jester playing Shakespeare
Round your throne-room floor,
While the juggler's act is danced upon
The crown that you once wore.

The King is dead
The King is dead
The King is dead
Long Live the King.

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Šašci odříkávají slova, jak jim určil Shakespeare
Žádný ze tvých mužů není takový
A žonglér tančí svoje veselé číslo
na koruně, která kdysi patřila tobě

Dříve či později
musí se skončit každé království, nehledě vládců
A bojím se, že tvoji pochlebovači
mohou jenom stěží být zváni nejlepšími přáteli

Caesar měl tyhle problémy
a vdovy musely plakat
Žoldnéři kráčí chodbami a zpívají:
král musí zemřít

Někteří muži by měli být stále v pohybu,
poslechni mě a běž;
ale podkonímu radši řekni, že jméno jeho veličenstva zní,
jakkoli veličenstvo zrovna napadne

Když mi dovolíš vstoupit do tvé komnaty
a já navždy poskvrním své ruce
a navždy se zřeknu oltáře,
mám hledat sobě úkryt?

Caesar měl tyhle problémy
a vdovy musely plakat
Žoldnéři kráčí chodbami a zpívají,
že král musí zemřít

Šašci odříkávají slova, jak jim určil Shakespeare
Žádný ze tvých mužů není takový
A žonglér tančí svoje veselé číslo
na koruně, která kdysi patřila tobě

Král je mrtev
Král je mrtev
Král je mrtev
Ať žije král.

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?