Ticking

Elton John a Bernie Taupin

Caribou (1974)

Text písně

„An extremely quiet child“ they called you in your school report
„He's always taken interest in the subjects that he's taught“
So what was it that brought the squad car screaming up your drive
To notify your parents of the manner in which you died.

At St. Patricks every Sunday, Father Fletcher heard your sins
„Oh, he's unconcerned with competition he never cares to win“
But blood stained a young hand that never held a gun
And his parents never thought of him as their troubled son.

„Now you'll never get to heaven“ Mama said
Remember Mama said
Ticking, ticking
„Grow up straight and true blue
Run along to bed“
Hear it, hear it, ticking, ticking.

They had you holed up in a downtown bar screaming for a priest
Some gook said, „his brains just snapped“ then someone called the police
You'd knifed a Negro waiter who had tried to calm you down
Oh, you'd pulled a gun and told them all to lay still on the ground

Promising to hurt no-one, providing they were still
A young man tried to make a break, with tear-filled eyes you killed
That gun butt felt so smooth and warm, cradled in your palm
Oh, your childhood cried out in your head, „They mean to do you harm“.

„Don't ever ride on the devil's knee“ Mama said
Remember Mama said
Ticking, ticking
„Pay your penance well my child,
fear where angels tread“
Hear it, hear it, ticking ticking.

Within an hour the news had reached the media machine
A male Caucasian with a gun had gone berserk in Queens'
The area had been sealed off, the kids sent home from school
Fourteen people lying dead in a bar they called the Kicking Mule.

Oh, they pleaded to your sanity for the sake of those inside
„Throw out your gun, walk out slow just keep your hands held high“
But they pumped you full of rifle shells as you stepped out the door
Oh, you danced in death like a marionette on the vengeance of the law.

„You've slept too long in silence“ Mama said
Remember Mama said
Ticking, ticking
„Crazy boy, you'll only wind up with strange notions in your head“
Hear it, hear it, ticking, ticking.

(Zdroj: zachyceno poslechem)

Překlad

„Velice tiché dítě“, říkali o tobě na třídních schůzkách,
„vždy se zajímá o probíranou látku.“
Tak co přineslo houkající anton do vaší ulice
a tvým rodičům zprávu o tom, jak jsi zemřel?

U sv. Patrika otec Fletcher každou neděli vyslechl tvoje hříchy.
„Není to vůbec soutěživý kluk a vyhrávat ho nebaví.“
Ale krev poskvrnila mladou ruku, která nikdy nedržela zbraň,
přestože nad tebou rodiče nikdy nezlomili hůl.

„S takovou se do nebe nedostaneš,“ říkávala ti máma.
Vzpomeň si, jak říkávala:
Tiká, tiká
„Dbej na to, aby z tebe vyrostl čestný muž.
A teď už upaluj do postele.“
Slyšíš to, slyšíš? Tik, tak

Zašil jsi se v baru a křičels, že chceš kněze.
Nějaký čumil vypověděl: „Úplně mu přeskočilo.“ A pak někdo zavolal policii.
Probodnul jsi černýho číšníka, který se tě snažil uklidnit,
vytáhnuls pistoli a řekl všem, aby si lehli na zem.

Slíbils, že nikomu neublížíš, když zůstanou v klidu.
Mladý kluk se snažil prorazit, ale místo toho zabíjel se slzama v očích.
Pažba pistole byla tak hladká a teplá, když se choulila ve tvojí dlani,
a celé dětství ti řvalo v hlavě, „chtějí ti všichni ublížit“.

„Nedávej se nikdy do spolku s čertem,“ říkávala máma,
Vzpomeň si, jak říkávala:
Tiká, tiká
„Zpovídej se Bohu ze všech svých činů, mé dítě,
a střež se míst, kde kráčí andělé.“
Slyšíš to, slyšíš? Tik, tak

Během hodiny dostihla zpráva mediální kolotoč.
Mladý běloch se zbraní rozpoutal peklo v Queens.
Oblast byla uzavřena, děti poslány ze školy domů.
Čtrnáct mrtvol leží v baru U Slepýho krtka.

Apelovali na tvůj rozum, pro pokoj těch duší uvnitř,
„Odhoď zbraň a vyjdi pomalu ven s rukama nad hlavou.“
Ale když si vešel do dveří, naprali tě olovem.
Ve smrti jsi tančil jako loutka na provázcích spravedlnosti.

„Už příliš dlouho v tobě něco dřímá,“ říkávala máma,
vzpomeň si, jak říkávala
Tiká, tiká
„Bláznivý kluku, jednou se zapleteš s těmi divnými představami ve tvojí hlavě.“
Slyšíš to, slyšíš? Tik, tak.

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?