Val-Hala

Elton John a Bernie Taupin

Empty Sky (1969)

  1. Přeloženo do češtiny Empty Sky (8:28)
  2. Přeloženo do češtiny Val-Hala (4:12)
  3. Western Ford Gateway (3:16)
  4. Hymn 2000 (4:29)
  5. Lady, What's Tomorrow? (3:10)
  6. Sails (3:45)
  7. The Scaffold (3:18)
  8. Přeloženo do češtiny Skyline Pigeon (3:37)
  9. Gulliver (6:59)

Text písně

The seadogs have all sailed their ships
Into the docks of dawn,
While the sirens sit
And comb their hair
And twiddle with their thumbs.

Oh! Thor above the mountain,
Look down upon your children;
This is their heaven,
Where they're told
To bring their galleons.

Seek, you find your place with me,
Men of iron, men of steel;
Only the brave hear the hammers ring
In the courts of the Queens,
In the halls of the Kings.

You can come to Val-hala
In your own time,
Come to Val-hala,
Seek and you will find
Valhalla.

There's long-boats in the harbour
Which arrive there every hour
With the souls of the heroes
Whose blood lies on the flowers.

And this heaven is the home
Of every man who loves his sword,
And he uses it for freedom
To preach the word of Thor.

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

Mořští vlci s loděmi vypluli
za úsvitu do doků
Sirény seděly,
česaly si vlasy
a točily palci

Oh! Thor se z výše hor
podíval na tvé děti
To je jejich nebe,
kam byli posláni
připlout na galeonách

Hledejte a najdete se mnou své místo
muži z železa, muži z oceli
Jen stateční uslyší zvonit kladiva
na dvoře královen,
v síních králů

Můžeš přijít do Valhaly
až nadejde tvůj čas
Přijď do Valhaly
Hledej a najdeš
Valhalu

Dlouhé lodě v přístavu
připlouvají každou hodinu
s dušemi hrdinů,
jejichž krev smáčí květiny

To nebe je domovem
každého muže milujícího meč
Užívá ho ke svobodě
kázat Thorův svět

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?