Who Wears These Shoes?

Elton John a Bernie Taupin

Text písně

There's a light on in your window
There's a shadow on the street
Two silhouettes tell me it's over
The shadow knows the shadow's me

I won't crawl or cause you trouble
Well that's the last thing I'll ever do
But before I leave your life completely
Tell me who wears these shoes, darling

Lord knows the days just get longer
The nights grow cold with you on my mind
And I feel like an old jukebox
Playing the same song all the time

If these crazy dreams don't kill me
It's more than I can take from you
Not knowing where or when I'll see you
Not knowing darling who wears these shoes

My friends all say don't got to pieces
I say that's fine but if I lose
I want to know who's in my footsteps
I want to know who wears these shoes

My friends all think I must be crazy
I see the facts but if it's true
I want to know who's in my footsteps
I want to know who wears these shoes, darling

Oh and it's a chilling feeling
When I can't see him
What do I do
When I face the two of you

(Zdroj: http://www.berniejtaupin.com…)

Překlad

U tebe v okně se svítí
a na ulici leží stín
Dvě siluety značí, že je konec,
a stín ví, že tím stínem jsem já

Nebudu se plazit nebo dělat potíže
to je to poslední, co bych chtěl,
ale než tvůj život nadobro opustím,
řekni, zlato, čí jsou ty boty?

Bůh ví, že se dny vlečou,
a noci jsou bez tebe chladnější
Cítím se jak starý jukebox,
co vyhrává dokola pořád to samé

Jestli mě ty bláznivé sny nezabijí,
je to víc, než co od tebe můžu chtít
Nevím kdy a jestli tě uvidím
Nevím, zlato, kdo obouvá tyhle boty

Přátelé říkají, ať se nehroutím
Povídám – dobře, ale jestli mám prohrát,
chci vědět, kdo jde v mých stopách
Chci vědět, čí jsou ty boty!

Podle přátel jsem se musel zbláznit
Chápu to, ale jestli je to tak,
chci vědět, kdo jde v mých stopách
Chci vědět, zlato, kdo obouvá ty boty?

Mrazí mě z toho,
že ho nevidím
A co mám dělat,
když na vás dva narazím?

(Překlad: Klára Dohnalová a David Čepelík)


Kam dál?